Jóga és pszichológia

“A jóga filozófia és pszichológia igen sokrétű, hiszen sok korból és forrásból táplálkozik, beleértve az Upanisádokat, Patandzsali Jóga-szútráit, a Jóga Vasisztát és a Tantrát. Ezek a tanítások ugyanúgy különböznek egymástól, ahogyan a nyugati pszichológia egyes iskolái is. Ami közös ezen tradíciók legtöbbjében – ellentétben a nyugati pszichológiai irányzatokkal -, az annak a megértése, hogy Isten, az Egyetemes Tudatosság, Lélek (nevezzük bárhogyan is a megnevezhetetlent) nyilvánul meg minden létezőben, értve ezalatt saját magunkat is. Minden szenvedésünk, félelmünk, védekezésünk, lehangoltságunk és idegeskedésünk abból származik, hogy nem ismerjük fel, nem tudatosítjuk ezt tapasztalásunk minden egyes pillanatában. Az összes jógatanítás nyitott erre a mindent átható tudatosságra. Bármi, ami ennél a felismerésnél kevesebb, szenvedést okoz.

Ez a fajta pszichoterápia a jóga elvein alapszik, ami magába foglalja a Patandzsali által leírt jámákat. Pl. azt élni, ami igaz, ahelyett, hogy hazudnánk magunknak, és ahelyett, hogy abban az illúzióban élnék, hogy mit várunk el a körülményeinktől. Hogy megnyíljunk a mindent elárasztó, feltétel nélküli elfogadásra, így lévén kedvesek magunkhoz ahelyett, hogy önkritikába, bűntudatba és kétségekbe merülnénk. A jámák bármelyike elég ahhoz, hogy teljesen tudatos életet éljünk. Ezek nem előírások. Segítenek felismerni azt, hogy mikor vagyunk kettősségben, és felfedezni, hogy a valóság folyamatos felismerése elegendő ahhoz, hogy felragyogjon a jelenlét.

A jógapszichológia egyik legalapvetőbb és legösszefoglalóbb tanítása a Bhagavad-gíta. Krisna azt mondja Ardzsunának: „Tedd a dolgod, de ne az eredményért.” Legtöbben valamiféle eredmény érdekében cselekszünk, azért, hogy pénzt keressünk, hogy izmosak legyünk, vagy hogy megvilágosodjunk. Krisna azt mondja: ahelyett, hogy a következmények érdekelnének, egyszerűen légy jelen abban, amit éppen csinálsz. A jelen pillanat megélése által tapasztalhatjuk meg a lélekteli életet. Mindennek ellenére gyakran úgy tanítunk vagy gyakorlunk jógát, hogy valamilyen eredmény lebeg a szemünk előtt. Ezt önfejlesztő jógának hívom, szemben az önfeltáró jógával.”

A jógapszichológia filozófiai alapot ad, de nem feltétlenül kínál módszereket arra, hogy hogyan dolgozzunk az elképzelt korlátaiktól szenvedő egyénnel. Alkalmasak viszont erre azok a nyugati pszichoterápiás módszerek, amiket nagyban befolyásolt a kelet is.

Egy 2012-es Integrál Jóga Magazin-ból származó interjú Swami Ajayával Jóga és Pszichológia témakörben olvasható itt: Jóga és Pszichológia interjú

Csakrák és pszichoterápia

Swami Ajaya a tantra jóga átfogó modelljét használja az archetipikus témák megértésére, amelyek körül az emberi élet kibontja magát. Ez a modell olyan csakráknak nevezett központokra hivatkozik, amelyek mindegyike az emberi tapasztalás sajátos módját hozza létre. A tantra szerint a tudatnak 7 elsődleges módja van, amelyek mindegyike rendelkezik egy neki megfelelő fizikai központtal. Jung szerint „minden csakra teljes világ”, amely segítségével nem csak magát a tudatot, hanem a psziché teljességét tanulmányozhatjuk.

Jóga és Pszichoterápia - Swami Rama, Swami Ajaya, Rudolph Ballentine
Jóga és Pszichoterápia – Swami Rama, Swami Ajaya, Rudolph Ballentine

Egy adott tudatossági szintről nézve élményeink, gondolkodási módunk, érzelmi állapotaink, másokhoz való kapcsolódásaink teljesen különbözhetnek a többi csakra témájától. 

Minden csakra megjelenése egy sajátos polaritás körüli táncból áll, egy elsődleges archetípus fejeződik ki dramatikus megjelenítés formájában. A forgatókönyv tartalmaz egy protagonistát, antagonistát és támogató szereplőket. Az elme ebben az állapotban zavart, az ember pedig folytatja ugyanannak az évezredes archetipikus drámának az ismétlését.

Ha kifejlesztjük a tanú tudatosságát, lehetségessé válik, hogy ne vonódjunk be a drámába, hanem nézői legyünk a minden csakrákban lejátszódó, magával ragadó előadásnak.

A pszichoterápia eszköz arra, hogy felszabadítsa a személyt ugyanazon megoldáson való fixációból, olyan módon, hogy a dráma kiteljesítheti önmagát, és megoldáshoz juthat.

Jóga és Pszichoterápia

Szvámi Adzsaja számos olyan könyv írója, társszerzője vagy szerkesztője, amely a keleti és nyugati emberkép integrálásán nyugszik, például: Jóga Pszichológia: Gyakorlati meditációs útmutató, Kelet és Nyugat pszichoterápiája, Az egész ember gyógyítása, Jóga és Pszichoterápia. Könyvei közül egyetlen egy, a Jóga és Pszichoterápia jelent meg magyarul.

Ismerkedj meg a könyvvel: Jóga és Pszichoterápia

Jóga és Pszichoterápia letöltés

Jóga és PszichoterápiaSzvámi Adzsaja, Rudolph Ballentine, és Szvámi Ráma könyve sajnos jelenleg nem kapható Magyarországon. Letölthető viszont egy pdf verzió innen:

https://jogapszichologia.hu/blog/joga-es-pszichoterapia-letoltes/