Uncategorized

STAPPEN UIT DE BOARDROOM OM NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Boardroom meeting

Evaluaties plus retraites betreffende de raad bieden uitstekende platforms voor het identificeren van interesses, het betreffende de oppervlakte komen betreffende kwesties, u bevorderen betreffende discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In vaak bedrijven is deze processen standaard geworden en passen ze dus keurig in uw activiteitenkalender met de raad van bestuur en verstrekken ze een mogelijkheid voordat het bestuur om niets alleen een uitvoerende bestuurders, maar ook het andere senior bedrijfsvoering te vinden. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards of beoordelingsformulieren. Er is geen magische formule voor een beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is door de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt en de effectiviteit ervan indien een groep. De evaluaties variëren aanzienlijk qua reikwijdte en doel. Ze kunnen zich concentreren op alles, van bordpraktijken en -processen tot het prestaties met elke regisseur. Het besturen van beslist bedrijf ben een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen beheersen worden opgebruikt door urgente kwesties betreffende de dag. Een effectieve manier om het allemaal in perspectief te plaatsen, is door uit de beslotenheid van de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voordat bestuurders vanwege belangrijke voornemenzin te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen boven minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties en behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling met het handelsbedrijf.
  • Bouw consensus plus los nieuwe meningsverschillen met voordat zij problemen beheersen worden.

the boardroom

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid plus vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn enkele suggesties:

  • Regel voor elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om accommoderen toe erbij wijzen bij elke bestuurder om op een diner te gaan zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in de loop met een tijdsperiode de gebeurtenis heeft vanwege naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te kletsen.
  • De niet-uitvoerend voorzitter (of het leidende directeur, als de voorzitter lid is van het management) moet ten minste een keer per jaar samenkomen met dezelfde individuele bestuurder om dezelfde maaltijd erbij horen met de directeur over de bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan ook problemen aan de oppervlakte brengen waarover spanning alsof irritatie bestaat.
  • Een CEO behoren minstens dezelfde keer per jaar betreffende elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te horen die het directeur heeft over de bedrijf, de management en de prestaties van board-room.nl een CEO. Een NED-voorzitter, wanneer die er is, dienen hier nauw bij worden betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen de stoel te lobbyen precies waar zich misschien spanningen alsof problemen plaatsvinden.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête ofwel een vertrouwelijk interview betreffende elk bestuurslid, vaak verricht door een voorzitter, een hoofdregisseur of een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is de creëren betreffende een omgeving waarin respondenten openhartig is. Ze moeten er ongetwijfeld van zijn dat hun antwoorden niets aan hen kunnen word toegeschreven plus dat zij zich niets persoonlijk aan het hele bord moeten schamen door wat iemand anders in uw groep betreffende hen zullen zeggen. Het evaluatie moet worden gevolgd door beslist rapport aan de voltallige raad en, indien met toepassing, aan individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou beheersen worden gebracht, moet enkel de mens die u onderwerp zijn van zo’n opmerking de opmerking bij zien brengen. Mensen beschikken over een natuurlijke neiging door zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand bij verminderen, is om evaluaties opnieuw boven te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van een oefening is om een prestaties te verbeteren boven plaats betreffende kritiek bij leveren bij prestaties alsof gedrag. Het behandelen van beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, in plaats betreffende een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niet zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is de tijd aan het bestuur. De retraite wordt beslist locatie voor groepsdiscussie met de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.